GAMLEBY YACHTVARV  och varumärken

Verksamhetsnamn: GAMLEBY YACHTVARV

Verksamhetsnamnet "GAMLEBY YACHTVARV" skapades av Svennefalk 1959 och avsåg tillverkning av motorbåtar och motorkryssare Capri Cabin, Lill Saxaren, Saxaren - samt försäljning av båtar och motorer. Etableringen av Gamleby Yachtvarv var en viktig del i marknadsföring, etablering av serietillverkning och var inte bara ett verksamhetsnamn utan en integrerad del i varumärket för modell programet (båtserien). 

Verksamhetsnamnet och varumärket GAMLEBY YACHTVARV användes i olika utformningar och typsnitt för olika tillämpningar och illustrationer. GAMLEBY YACHTVARV står även för konstruktörsnamnet gällande Capri Cabin och Lill-Saxaren för dess design gällande ritningar. Gällande Saxaren var Harry Becker konstruktör och var då också namngiven. 

GAMLEBY YACHTVARV - Brevhuvud

För affärskorrespondens nyttjades ett kursivt typsnitt med blå färg gällande verksamhetsnamnet GAMLEBY YACHTVARV. Detta i syfte att framhäva känsla av "Marin",  "Kvalitet", "Tradition". 

Gamlebyyachtvarv brev 

GAMLEBY YACHTVARV - Båtprogram

GAMLEBY YACHTVARV såsom varumärke för båtprogramet (båtserien Saxaren, Lill-Saxaren och Capri Cabin) nyttjades ett tidsenligt typsnitt som också integrerades med varumärkespositionering för respektive båmodell. Detta användes bla i framtagande av broschyrer, illustrationer och även utställningsmaterial.  

GAMLEBY YACHTVARV båtserie logo

GAMLEBY YACHTVARV - Varumärken för båtmodeller

I modellprogramet skapat av GAMLEBY YACHTVARV etablerades tre viktiga varumärken för de individuella båtmodellerna Saxaren, Capri Cabin och Lill-Saxaren. Två av båtmodellerna var designade av GAMLEBY YACHTVARV medan Saxaren var en beställning till Harry Becker som konstruktör. Varumärken för Saxaren etablerades med samma design som varumärket för båtprogramet med namnet GAMLEBY YACHTVARV.  

GAMLEBY YACHTVARV Saxaren logo

GAMLEBY YACHTVARV Lill Saxaren logo

GamlebyYachtvarv CapriCabin Logo

GAMLEBY YACHTVARV - Båtutsällningar och annonsering

För båtutställningar användes  ofta versalt typsnitt för verksamhetsnamnet GAMLEBY YACHTVARV. Versalt typsnitt användes även för viss annonsering och stämplar. För annonsering styrde i stor utsträckning kostnaden då de anpassade varumärkes logotyperna var dyrare att publicera i tidskrifter.

GAMLEBYYACHTVARV Annons Logo

GamlebyYachtvarv Lill Saxaren A6

Copyright

Samtliga Immateriella rättigheter gällande GAMLEBY YACHTVARV förvaltas av familjen Svennefalk. 
Eventuella frågor hänvisas till kontaktformulär på denna hemsida.